تصاویری از حضور مردم میبد در انتخابات 1400

مردم میبددر روز 28 خرداد 1400 به پای صندوقهای رای آمدند و همراه با انتخاب رییس جمهور افراد مورد نظر خود برای عضویت در شورای اسلامی شهر را نیز انتخاب کردند.