شورای اداری میبد تیر ماه 1400

شورای اداری میبد با حضور امام جمعه و مسوولان برگزار شد و گزارشهایی به ویژه در ارتباط با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، وضعیت بیمارستان و حوزه صنعت شهرستان ارایه و بررسی شد