رمان راز سکوت شامل ۳۰۴ صفحه دومین اثر ملیحه رسولی نویسنده میبدی با موضوعی اجتماعی و عاشقانه در باره دختری به نام آذرخش است.

رمان راز سکوت شامل ۳۰۴ صفحه دومین اثر ملیحه رسولی نویسنده میبدی با موضوعی اجتماعی و عاشقانه در باره دختری به نام آذرخش است.

اتفاقات زیادی در خانواده آذرخش قبل از تولدش پیش آمده که تاثیر مهمی در سرنوشت او دارد،

اتفاقاتی بین پدر و عمویش.

آذرخش در یک سالگی از مادرش جدا شده و پس از مرگ پدر تحت سرپرستی عمویش آرش قرار میگیرد.

آذر کم کم عاشق آرش می شود و ین در حالی است که رازی بزرگ که به گذشته و اتفاقات گذشته برمی‌گردد مانع از ابراز این عشق می‌شود.

آذر به مرور از رازهای گذشته آگاه می شود. رازهایی هولناک…..

منبع : گروه نمایشگاه سرای اهل قلم در واتساپ