زهره شبانی

زهره شبانی با پخت انواع کیک شیرینی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

زهره شبانی با پخت انواع کیک شیرینی در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

وی در اینستاگرام با راه‌اندازی کانال تصاویر محصولاتش را به نمایش گذاشته و از این طریق از مشتریانش سفارش می گیرد.