خانم رجبی با راه اندازی تولیدی کاور سلفونی دنیا و دوخت انواع کاور سلفون در حوزه مشاغل خانگی فعالیت دارد.

خانم رجبی با راه اندازی تولیدی کاور سلفونی دنیا  و دوخت انواع کاور سلفون  در حوزه مشاغل خانگی  فعالیت دارد.

محصولات وی انواع کاور لوازم آشپزخانه و منزل است.

شماره تلفن وی برای سفارش محصول : ۰۹۹۰۱۴۴۶۵۳۹