این سبدهای زیبا با استفاده کاموای تریکو و در شکل‌ها و طرح‌های متفاوتی بافته شده و کاربردهای مختلفی دارند.

این سبدهای زیبا با استفاده کاموای تریکو و در شکل‌ها و طرح‌های متفاوتی بافته شده و کاربردهای مختلفی دارند.

تلفن ثبت سفارش و آموزش :

سمانه زارعی  : ۰۹۱۳۰۹۹۴۴۲۹