کارگاه خوش باف میبد

کارگاه خوش باف میبد تولید کننده انواع شال و محصولات کاربافی است. کاربافی یکی از صنایع دستی معروف میبد است و بانوان بسیاری با راه اندازی کارگاههای کاربافی و با بافت انواع شال و پارچه های کاربافی فعالیت دارند ، محصولات کاربافی کاربریهای مختلفی در تهیه کفش و لباس دارند. تلفن سفارش محصول : ۰۹۱۰۳۸۳۹۸۳۷

کارگاه خوش باف میبد تولید کننده انواع شال و محصولات کاربافی است.

کاربافی یکی از صنایع دستی معروف میبد است و بانوان بسیاری با راه اندازی کارگاههای کاربافی و با بافت انواع شال و پارچه های کاربافی فعالیت دارند ، محصولات کاربافی کاربریهای مختلفی در تهیه کفش و لباس دارند.

تلفن سفارش محصول : ۰۹۱۰۳۸۳۹۸۳۷