خانه بمانیم و کتاب بخوانیم 25 آبان 1399

خانه بمانیم و کتاب بخوانیم

کتاب خواندن از جمله کارهای مفید و با ارزش است ، روزهای کرونایی خود را می‌توان با روی آوردن به مطالعه کتابهای خوب غنی و شاد کرد و نگرش و نگاه خود به زندگی را تغییر داد.

دانلود ها
سعید شهروز 01 دی 1394

سعید شهروز

 

احسان خواجه امیری 30 آذر 1394

احسان خواجه امیری