حکایت ضرب‌المثل‌ «مرغی که تخم طلا می‌گذاشت، مرد» را می‌دانید؟

حکایت ضرب‌المثل‌ «مرغی که تخم طلا می‌گذاشت، مرد» را می‌دانید؟

ادبیات عامیانه از گستردگی زیادی برخوردار است. ترانه‌ها، لالایی‌ها، امثال و حکم، کنایات عامیانه، چیستان‌ها، اشعار عامیانه و نمونه‌هایی از این دست از جلوه‌های ادب و فرهنگ عامیانه به شمار...

جزئیات بیشتر