مرضیه عبدالمیری 17 شهریور 1400

مرضیه عبدالمیری

مرضیه عبدالمیری به مدت 6 سال است که در عرصه مشاغل خانگی و در زمینه بافت عروسک‌های بافتنی ، کیفهای مکرومه و ساخت گلهای کریستالی فعالیت دارد.

عصمت راهپیما 21 بهمن 1399

عصمت راهپیما

گلسازی
چیزی یافت نشد !