رضوان سادات طباطبایی فعال در رشته هنرهای تجسمی 06 بهمن 1397

رضوان سادات طباطبایی فعال در رشته هنرهای تجسمی

رضوان سادات طباطبایی کارشناس رشته مدیریت به مدت 2 سال است که به هنر مینا کاری سفال مشغول است. وی برگزارکننده دوره آموزشی این هنر به صورت مجازی و حضوری در سطح شهرستان میبد است :

سفال و سرامیک
چیزی یافت نشد !