تفاوت میان کسب و کار و کارآفرینی 16 آبان 1401

تفاوت میان کسب و کار و کارآفرینی

اولین هدف یک تاجر از راه اندازی کسب و کار کسب سود است و این در حالی است که کارآفرین هرچند سود کسب می کند اما با هدف ایجاد تفاوت،  کسب و کار راه اندازی می‌کند ، کارآفرینان در پی تغییر دنیا با نشان دادن یک مسئله هستند.

کارآفرینی
کارآفرین فعال در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی و همچنین شاغل در حوزه تعمیرات سخت افزار 12 فروردین 1397

کارآفرین فعال در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی و همچنین شاغل در حوزه تعمیرات سخت افزار

سید محمد حسینی کارآفرین نمونه میبدی در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی و در عین حال شاغل در حوزه نعمیرات سخت افزار کارآفرینی است که توانسته است با ایده پردازی و ارائه طرحهایی زیبا و مشتری پسند در کار خود موفق باشد.

کارآفرینی که مرکز توانبخشی سالمندان را دایر نمود 18 آذر 1396

کارآفرینی که مرکز توانبخشی سالمندان را دایر نمود

مریم کمالی اردکانی کار آفرینی است که مرکز توانبخشی سالمندان حبیب بن مظاهر را تاسیس نموده است.