شهربازی پارک غدیر میبد با 30 درصد پیشرفت فیزیکی با قسمت‌های تفریحی و بازی متنوع در حال اجرا است.

شهربازی پارک غدیر میبد با 30 درصد پیشرفت فیزیکی با قسمت‌های تفریحی و بازی متنوع در حال اجرا است.

فاز اول شهربازی پارک غدیر میبد با اعتبار 7 میلیارد تومان  توسط بخش خصوصی با مشارکت شهرداری در حال اجرا است.

گفتنی است: این مجموعه بزرگ تفریحی شامل کشتی صبا، تاب اسکای 30 متری، تراپلینک، سرسره بادی 10متری، قطار خانواده 60 نفره، آفتاب مهتاب 12نفره، یورو بانجی، اختاپوس، ترن هوایی کودک 14 نفره است.

روابط عمومی شهرداری میبد

پیشرفت فیزیکی 30 درصد عملیات ساخت شهربازی پیشرفت فیزیکی 30 درصد عملیات ساخت شهربازی