مسابقات تیر و کمان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات برگزار شد

مسابقات تیر و کمان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات با حضور 15نفر در محل حسینیه صاحب الزمان بیده برگزار شد.

مسابقات تیر و کمان ویژه دومین المپیاد ورزشی محلات با حضور 15نفر در محل حسینیه صاحب الزمان بیده برگزار شد.

این مسابقات در 2 گروه بانوان و آقایان برگزار شد و نفرات برتر به شرح زیر اعلام شدند:

در گروه آقایان به ترتیب ابوالفضل زارعشاهی ،علیرضا شاکر ومحمدمهدی خجسته پور موفق به کسب مقامهای اول تا سوم شدند.

سیده مریم موسوی ،زهرا آخوندی و ریحانه سادات منتظری نیز در گروه بانوان مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.