مراسم دعای پر فیض عرفه با نوای علی نیکو نژاد و با حضور  پر شور مردم در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار گردید و همزمان در مساجد و حسینیه‌های شهرستان نیز قرائت این دعا شامل آموزه‌های عرفانی ، عقیدتی و صفات خداوند طنین افکند.

مراسم دعای پر فیض عرفه با نوای علی نیکو نژاد و با حضور  پر شور مردم در مصلی آیت الله اعرافی میبد برگزار گردید و همزمان  در مساجد و حسینیه‌های شهرستان نیز قرائت این دعا شامل آموزه‌های عرفانی ، عقیدتی و صفات خداوند طنین افکند.