اولین هدف یک تاجر از راه اندازی کسب و کار کسب سود است و این در حالی است که کارآفرین هرچند سود کسب می کند اما با هدف ایجاد تفاوت،  کسب و کار راه اندازی می‌کند ، کارآفرینان در پی تغییر دنیا با نشان دادن یک مسئله هستند.

اولین هدف یک تاجر از راه اندازی کسب و کار کسب سود است و این در حالی است که کارآفرین هرچند سود کسب می کند اما با هدف ایجاد تفاوت،  کسب و کار راه اندازی می‌کند ، کارآفرینان در پی تغییر دنیا با نشان دادن یک مسئله هستند.

با وجود تفاوت بسیار ناچیز میان تاجر و کارآفرین این دو با هم در زمینه هایی تفاوت دارند. اگر ما هنوز در قرون وسطی زندگی می کردیم تاجر، بازرگان و کارآفرین، همان مخترع بود. بازرگانان کالا، غذا، املاک و باقی موارد را می فروختند در حالیکه مخترعین اختراعات جدید مانند سیستم کشاورزی جهت توسعه برداشت و دروی محصولات انجام می دادند و البته در قبال اختراعاتشان پول دریافت می کردند.

اکنون میخواهیم به حوزه هایی بپردازیم که در آن کارآفرین و تاجر باهم تفاوت دارند.

۱- هدف

اولین هدف یک تاجر از راه اندازی کسب و کار کسب سود است. در حالیکه کارآفرین هرچند سود کسب می کند اما با هدف ایجاد تفاوت کسب و کار راه اندازی می کند.کارآفرینان در پی تغییر دنیا با نشان دادن یک مسئله هستند.کارآفرینان علاقه وافری به ایجاد راه حل های جدید و منحصر به فرد برای مساِیل مختص به آن گروه خاص دارند.

۲-تک بودن و منحصر به فرد بودن ، خود را نشان می دهد

ممکن است تاجر کسب و کاری را راه اندازی کند که پایه و اساسش بدیع و اصیل نباشد. تاجر می تواند امتیاز چیزی را بگیرد و یا آپارتمان اجاره دهد و در قبال آن سود دریافت کند. در واقع تجار، انرژی، منابع و زمان را صرف راه اندازی کسب و کاری می کنند که اساس و پایه اش مدلی است که از قبل وجود داشته است. از طرفی، کارآفرین، انرژی، منابع و زمان را جهت ایجاد مدلی جدید و بدیع صرف می کند. حتی اگر فرآورده یا محصولی باشد که از قبل موجود بوده است، آن را میتند و تراش و صیقل میدهد و چیزی جدید روی آن حک می کند.

۳- خطرات و ریسک ها

پیچیدگی و شدت ریسک هایی که تجار می کنند بر اساس محاسبات است. به بیانی دیگر تجار بر اساس ریاضیات ریسک می کنند. آنها پس از سنجش و برآورد نتایج آزمون های متعدد ریسک می کنند. آنها قبل از آنکه ریسک کنند نتایج آن را می سنجند. در حالیکه کارآفرینان به دل خطر میزنند و غرق ریسک می شوند.آنها در این زمینه آنقدر پیش میروند تا پیروز شوند.

۴- زمان صرف شده برای رسیدن به اهداف

تجار سریع عمل می کنند. خواسته ها و آرزوهای تجار و صاحبین مشاغل بر اساس همان چیزی است که جلوی چشم آنها قرار دارد. آنها برای زمان حال اقدام می کنند به همین دلیل اقدام و عملکردشان جهت توسعه و تقویت آن چیزی است که در دسترس آنهاست. آنها همیشه متکی به خود هستند چرا که دغدغه شان اعمال روزمره است.در حالیکه کار آفرینان نگاه و چشم انداری از حال به آینده دارند.آنها جهت نیل به اهداف بلند مدت فراتر از همان سال اقدام می کنند. از این رو، مانند یک اثر هنری کار را انجام می دهند پس ممکن است نسبت به تجار کندتر عمل می کنند.

۵- ویژگی های رهبری

یک کارآفرین، الهام بخش، مبتکر، هنرمند، تلاشگر  و تاثیرگذار است. او معمولا با دیگران کار می کند یا افرادی را استخدام می کند که دارای استعداد یا مهارت بالقوه ای هستند.از طرفی تاجر، یک برنامه ریز ماهر، مدیرآگاه، و شخصی است که نتایج را تحلیل کرده و کنترل تمام  امور را به دست دارد و دید روشنی از مسیر دارد. او افراد را بر اساس ویژگی ها و دانششان استخدام می کند یا با آنها فعالیت می کند. تجار و کارآفرینان جز لاینفک اقتصاد هستند.

ترجمه ای از: دکتر ملیکا ملک آرا و دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

فایل مقاله ترجمه شده DIFFERENCE-BETWEEN-BUSINESS-AND-ENTREPRENEURSHIP