ویژه نامه «راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 96» از روز دوشنبه، 96/5/16 به همراه هفته‌نامه پيك‌ سنجش از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع خواهد شد. ويژه‌نامه «راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 96» که از روز دوشنبه، 96/5/16 به همراه هفته‌نامه پيك‌سنجش از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع خواهد شد، شامل مطالب : […]

ویژه نامه «راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 96» از روز دوشنبه، 96/5/16 به همراه هفته‌نامه پيك‌ سنجش از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع خواهد شد.

ويژه‌نامه «راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 96» که از روز دوشنبه، 96/5/16 به همراه هفته‌نامه پيك‌سنجش از طريق روزنامه فروشي‌هاي سراسر كشور توزيع خواهد شد، شامل مطالب : شيوه‌هاي پذيرش دانشجو ، مراحل انتخاب رشتة اينترنتي ، انتخاب رشتة مجازي ، وضعیت پذيرش در گروه‌ها،آشنايي با محتواي کارنامه ، روش نمره كل سازي ، بومی‌پذیری در آزمون سراسري سال 1396 و توصيه¬هاي حفاظتي و امنيتي به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته است .