کمبود مهارت ابراز وجود و قاطعیت‌ورزی سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباطات با افراد دیگر است

کمبود مهارت ابراز وجود، جرات‌مندی و قاطعیت‌ورزی سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباط با افراد دیگر است. سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباطات با افراد دیگر مثل کمرویی، خجالت،شرم، احساس تنهایی و ترس و اضطراب در نبود و یا کمبود مهارت ابراز وجود، جرات‌مندی و قاطعیت‌ورزی است. ابراز وجود باعث بیان توانمندی های بالقوه ی آدمی […]

کمبود مهارت ابراز وجود، جرات‌مندی و قاطعیت‌ورزی سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباط با افراد دیگر است.

سرچشمه بسیاری از مشکلات در ارتباطات با افراد دیگر مثل کمرویی، خجالت،شرم، احساس تنهایی و ترس و اضطراب در نبود و یا کمبود مهارت ابراز وجود، جرات‌مندی و قاطعیت‌ورزی است. ابراز وجود باعث بیان توانمندی های بالقوه ی آدمی می شود و به خشنودی و رضایت از خویشتن و افزایش عزت نفس منجر می شود.

 

 به موقع«نه»بگوییم

⁣برای«نه» گفتن صحیح می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:

الف- فقط گفتن کلمه « نه » مثل: « نه » یا « نه متشکرم ».
ب – گفتن کلمه « نه » همراه با توضیح دادن مثل: « نه متشکرم، من فردا امتحان دارم».

تغییر دادن موضوع صحبت: در این روش سعی بر آن است که موضوع صحبت عوض گردد، تا هم ارتباط با شخص دیگر حفظ شود و هم رفتار جراتمندانه ابراز شود.

⁣دلیل آوردن و توضیح دادن در حد کوتاه و مختصر بدون عذرخواهی کردن

⁣ انتقال احساس شخصیّت مهم‌تر در طرف مقابل مثل گفتن جملات زیر: از شما انتظار نداشتم چنین تقاضایی از من بکنی!

⁣ ارائه پیشنهادی بهتر به جای درخواست مطرح شده

⁣ بیان موضوع مطرح شده در قالب شوخی و طنز
مثال:من هنوز بچّه ام، هنوز به اندازه کافی برای سیگار کشیدن بزرگ نشده‌ام.

⁣ پافشاری و مقاومت در ردّ درخواست نامعقول دیگران

⁣دور شدن از موقعیّت: در مواقعی که فرد مقابل بیش از حد اصرار می‌ورزد.

⁣ ابراز همدلی کردن با شخص مقابل و اینکه متوجه هستیم که او چه احساسی دارد.

⁣ معذرت خواهی کردن
مثال:با عرض پوزش، امیدوارم مرا ببخشید که به هیچ وجه نمی‌توانم در میهمانی شما شرکت نمایم.

تشکرو قدردانی
مثال:لطف کردید که مرا به منزل خود دعوت نمودید، ولی من دوست ندارم .

 

منبع : https://t.me/drgrami