معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد : عدم وجود رضایت در بین مردم مرتبط است به یک بوروکراسی و برخورد اداری که مردم از آن راضی نیستند.

بام میبد : سید حمید رضا سید حسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در جلسه شورای اداری شهرستان میبد با اشاره به اینکه ما در سی و هشت سال گذشته سعی کرده ایم با آوردن امکاناتی چون آب ، برق ، گاز، راه و… رفاه را بین مردم ایجاد کنیم و همه جا هم کار کرده ایم ، افزود: الان هم با این دور همنشینی برای گرفتن اعتبار چانه می زنیم که کاری را انجام دهیم یا رفاه فراهم کنیم برای عموم مردم ، اما آنچه در سطح جامعه حس می شود ، این است که ما رفاه را در بین مردم آورده ایم ، اما نتوانسته ایم رضایت مردم را تامین کنیم .

وی خاطرنشان نمود : سالانه میلیاردها تومان خرج کرده ایم ، وقت گذاشته ایم و رفاه ایجاد کرده ایم ، اما نتوانسته ایم رضایت نسبی را برای مردم فراهم کنیم که اینها بر می گردد به یک بوروکراسی و برخورد اداری که مردم راضی نیستند.

سید حسینی افزود : شهرداری ها با تمام امکاناتی که فراهم می کنند و زحماتی که می کشند ، رضایت مردم را نمی توانند جلب کنند ، چون برای یک پروانه که می خواهند به مردم دهند ، یکسال طول می کشد ، مردم در اداره از این اتاق به آن اتاق در رفت و آمد هستند یا از این کمیسیون به آن کمیسیون ، و چون کارشان طول می کشد آن خدمت را فراموش می کنند و سختی کشیدنشان را حس می کنند.

وی گفت : برق یک کارخانه را برای یک بدهی نباید قطع نمود و یا گاز یک صنعتگر را در هیچ شرایطی نباید قطع کرد ، اگر هم به این نتیجه رسیدیم که باید آن برق و گاز را قطع نمود ، باید با احترام این کار را انجام داد و رضایت را تامین کرد.

سید حسینی تصریح نمود : ما از نظر رفاه هیچ چیزی کم نداریم ، رفاه از متوسط به بالا در سطح استان وجود دارد ، ولی رضایت نیست ، آن هم به این دلیل است که ما مدیران بخشی نگری می کنیم ، لحظه ای تصمیم می گیریم و احساس می کنیم که کارخانه دار ، شهروند و یا تولید کننده از ما جداست . باید کمک کنیم تا فاصله بین رفاه و رضایت به هم نزدیک شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در ادامه گفت : خواهش من از جمع شما بزرگواران این است که از بحث اعتبار و سخت افزار بیرون آمده ، به نرم افزارها بپردازید و کمک کنید که رضایت هم به رفاه اضافه شود.