تصاویری از مراسم برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهید ذوالفقاری ، شاخص دانش آموزی که در پردیس بین‌المللی دانشگاه یزد برگزار شد.

بام میبد : این گزارش تصویری به نقل از پایگاه وزین خبری “میبدما” ارائه می شود: