شورای اسلامی شهر میبد با تصویب مصوبه ای بر اساس مفاد کمیسیون ماده 5 و رعایت ضوابط”قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها” امکان صدور مجوز ساخت و ساز در باغات را تا مساحت حداکثر 150 متر مربع فراهم کرد.

بام میبد : به نقل از میبد خبر ، علیرضا آزادمنش عضو شورای اسلامی شهر میبد با بیان این مطلب در خصوص ساخت ساز در باغات میبد عنوان نمود : شورای اسلامی شهر میبد بر اساس حقوق مکتسبه ایجاد شده و پذیرفتن آن از سوی کمیسیون ماده 5 و الزام شهرداری میبد به اجرای آن، اراضی که مالکان آنها از سال 1390 به بعد حق و حقوقات شهرداری را پرداخت کرده و جواب نقل و انتقال گرفته اند، با توجه به کاربری اعلام شده در جوابیه مذکور اقدام می شود.
وی افزود: شورای اسلامی شهر میبد بر اساس بند 8 صورتجلسه چهارم مردادماه 1396 در خصوص اعلام کاربری اراضی مسکونی مورد فوق را به تصویب رسانده است.

آزادمنش اظهار داشت: علاوه بر این بر اساس بند 10 صورتجلسه ذکر شده شورای اسلامی شهر میبد، صدور پروانه ساختمانی، طبق ضوابط باغات و مزارع با رعایت قانون “حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها” به شرط اینکه در محدوده باغات و مزارع هم پیوند نباشد، امکان پذیر شد.

وی در ادامه ابراز داشت: این روند با توجه به بند 10 صورتجلسه مورخ سی ام فروردین 1390 کمیسیون ماده 5 و حقوق مکتسبه پذیرفته شده در جلسه بیست و نهم شهریور 1396 کمیسیون ماده 5 و الزام به رعایت مفاد آنها اجرایی شده است.

عضو شورای اسلامی شهر میبد خاطرنشان ساخت: با توجه به این مصوبه تراکم ساختمانی یا سطح زیر بنا در کل طبقات 20 درصد مساحت باغ بوده و تعداد طبقات به استثنای یک طبقه زیرزمین از دو طبقه نباید تجاوز نکند. همچنین سطح اشغال بنا در باغات نباید از 10 درصد مساحت آنها بیشتر باشد. علاوه بر این در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان با توجه به حد نصاب 10 درصد کمتر از 150 متر مربع شود تا 150 متر مربع مجاز می باشد. لازم به ذکر است رعایت حد نصاب فاصله مناسب از حدود باغات و ساختمان سازی به صورت ویلایی از ضروریات و شرایط اساسی است که در این خصوص باید رعایت شود.

آزادمنش اذعان داشت: صدور مجوز ساخت و ساز در قطعات مشجر کمتر از 500 متر مربع مساحت که بر اساس قانون” حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها” باغ محسوب نمی شود نیز باید طبق ضوابط عادی صورت گیرد، اما با توجه به طرح های بالادستی شهرسازی در میبد محدودیت هایی برای صدور مجوز ساخت و ساز در آنها وجود دارد که مقرر شد پس از بررسی های کارشناسی، جهت تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارائه شود.

وی در پایان گفت: در صدور هر مجوز ساخت و سازی اولویت با حفظ فضای سبز بوده و با همه این تفاسیر عوارض قطع درخت و جریمه آن پابرجا خواهد بود که در کمیسیون ماده 7 در خصوص آن تصمیم گیری می شود و درآمد به دست آمده از این راه، صرف ایجاد فضای سبز و شریان های پالایش هوای شهر خواهد شد.