دفتر امور بانوان فرمانداری میبد از برگزاری کارگاه آموزشی نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات در توانمند سازی زنان با همکاری شرکت مخابرات استان یزد و فرمانداری میبد خبر داد.

بام میبد : در متن اظلاعیه دفتر امور بانوان فرمانداری میبد آمده است :

به دليل ویژگی های خاص فضای مجازی و نو بودن اين پديده بسیاری از والدین فرصت ‌‌، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده اند و نبود آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا، بسیاری از فرزندان بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت‌های مختلف در این فضا دسترسی پیدا می‌کنند.

از آنجایی که بانوان سفیران موثری در بخش‌های مختلف هستند که می‌توانند در پذیرش، بسط و گسترش این فناوری در جامعه‌ نقش بسزایی داشته باشند ، شرکت مخابرات استان یزد با همکاری فرمانداری میبد کارگاه آموزشی “نقش ارتباطات وفناوری اطلاعات در توانمند سازی زنان با موضوع خانواد و فضای مجازی” با رویکرد آموزش کارآفرینی، اشتغال و توانمند سازی بانوان روز دوشنبه 30 مهرماه 97 در محل فرمانداری برگزار می نماید.