دعای مادر فرزندان را در مسیر درست زندگی سوق می دهد

معاون فرهنگی دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه و مصلی میبد گفت : یک مادر بهتر از هر کسی می تواند در حق فرزند خود دعا کند تا فرزندش در مسیر درست زندگی سوق داده شود.

بام میبد : رجبعلی مشیری عصر چهارشنبه در مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دبستان قرآنی بهجت که در موسسه قرآنی ریحانه النبی برگزار شد ، افزود : با کلماتی که در هنگام صدا زدن فرزندان خود بر زبان می آوریم مانند عزیزم ، دخترم و پسرم دردل  فرزند او باغی قشنگ از عاطفه ایجاد می شود.

وی تصریح کرد : در حال حاضربچه ها بیش تر تحت تاثیر دوستان و رفقای خود قرار دارند به همین دلیل باید مراقب معاشرت فرزندان خود با دوستانشان باشیم . 

معاون فرهنگی دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه و مصلی میبد در ادامه گفت : مربیان نیز مانند مادران می توانند در تعیین مسیر زندگی بچه ها نقش داشته باشند و آنها را در مسیری که به عاقبت به خیری ختم می شود قراردهند.

به گفته مدیر موسسه قرآنی ریحانه النبی ، این موسسه تحت نظارت مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران به آموزش کودکان در زمینه مباحث تدبر در قرآن و فهم قرآن می پردازد ، همچنین برگزارکننده جشن تکلیف به مناسب های مختلف می باشد.

همچنین موسس دبستان علوم قرآنی بهجت گفت : این دبستان  از سال 1394 فعالیت خود را شروع کرده است و در حال دانش آموزان پایه اول ، دوم و سوم در آن به تحصیل مشغول می باشند.

اکرم السادات عظیمی دخت افزود : دبستان علوم قرآنی بهجت اولین دبستان قرآنی درمحله شهیدیه میبد است.