معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرماندار میبد گفت : صنعت زیلو به حمایت همه جانبه نیاز دارد ، همچنین باید اعتقاد و اعتماد بین مسئولین ، بافنده های و ارگان های مرتبط در این حوزه وجود داشته باشد.

علیرضا ابوالحسنی در نشست کارگروه خوشه زیلو افزود : در عین حال که طرح و نقش های زیلو باید حفظ و حتی ثبت ملی شود باید ابتکاراتی هم با ایجاد طرح های جدید همراه با تلفیق با طرح های قدیم در این حوزه داشت.

وی ادامه داد : همچنین مباحث تبلیغاتی و نیز استفاده از ظرفیت طراح ها در شرکت های کاشی و در دانشگاه ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود چگونه بافندگان می توانند بهترین بافت را با این طرح ها ارائه دهند.

در این نشست بر توجه داشتن به کیفیت بافت زیلو ، استفاده از مواد اولیه مرغوب در زیلو بافی ، لزوم در دسترس بودن مواد اولیه برای بافندگان با قیمتی مناسب تاکید شد.

همچنین مقرر شد در آموزش و پرورش رشته فرش تعریف شود و به صورت کارآموزی فرا گرفتن زیلو بافی توسط دانش آموزان دردستور کار قرارگیرد.

به انحصاری نشدن زیلو ، متاثربودن نقش های زیلو با معماری ، ایجاد گنجینه ای برای ثبت آثار زیلو دراستان ، گردآوری مطالبی از زبان زیلو بافان به صورت کتاب ، توجه به تولید زیلو در ابعاد کوچک و با بسته بندی جذاب و… اشاره شد.

خوشه صنعتی مجموعه ای از واحدهای صنعتی یا تولیدی در یک محدوده جغرافیایی خاص با فعالیت های مشترک در زمینه تولید یک محصول است.

خوشه زیلو، طرحی است که با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان جهاد‌ دانشگاهی استان یزد در حال اجراست و طی سه تا پنج سال توسعه کسب و کار زیلو را دنبال می‌کند .

یلوبافی در میبد سابقه‌ای دیرینه دارد، برخی سابقه آن را به قرن هشتم هـ . ق و دوره مظفریان نسبت می‌دهند.

قدیمی‌ترین و در عین حال نفیس‌ترین زیلوهای میبد، به قرن 12 هـ .ق تعلق دارد و بر روی آن بیست و چهار سجاده طراحی شده است .

منبع : ایرنا