سخنگوی شورای نگهبان گفت: انقلاب اسلامی ایران از همان ابتدا انقلابی حربی و گروهی و متعلق به جناحی خاص نبود بلکه برخاسته از متن جامعه و متعلق به مردم بوده است.

عباسعلی کدخدایی در نشست ضیافت اندیشه که در دانشگاه میبد برگزار شد ، افزود: امام راحل (ره) از همان ابتدا که نهضت انقلاب اسلامی را شروع کرد متکی به حضور مردم بود و هیچگاه پیشنهادهای مختلفی که از سوی گروه ها و جناح برای انجام اقدام عملیاتی مقطعی مطرح می شد ، نمی پذیرفت و به نوعی جدایی مردم از نهضت اسلامی می دانست و تلاش درهدایت حرکت مردم به صورت جمعی و بدون درگیری های مقطعی داشت.

وی در ادامه به رویدادها اوایل انقلاب و تلاش ها برای سرنگونی انقلاب اسلامی و تیزبینی خاصی که امام در رصد اوضاع داشت و نیز چگونگی تدوین قانون اساسی که با تلاش های شهید بهشتی و به فرمان امام در زمان مهمی انجام  گرفت و کشور را از فروپاشی نجات داد ، اشاره کرد.

سخنگوی شورای نگهبان محتوای قانون اساسی را محتوایی خاص و برگرفته ازآموزه های اسلامی عنوان کرد که در عین حال که از تجارب و ساختارهای کشورهای دیگر در تدوین آن بهره گرفته شده است تاکید بر اسلامی بودن پایه این قانون شده است.

وی تصریح کرد: آرمان های مردم با سه شعار استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی  فریاد زده شده است ، مردم استقلال و آزادی را به خاطررها شدن از محدودیت های زمان قبل از انقلاب می خواستند زمانی که  باید به میل مستشاران آمریکایی عمل می شد و همچنین بیان عقاید اسلامی نیزآزاد نبود و محدودیت ها اجرای قوانین اسلامی را با مشکل مواجه می کرد.

کدخدایی افزود : برای اجرای درخواست های مردم برای داشتن نظام آزاد مستقل و مبتنی برموازین اسلامی نهادهایی ایجاد و به دنبال آن قانون اساسی برای نظارت برعملکرد نهاد ها و قوای سه گانه شکل گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد : لزوم نظارت شرعی بر مقررات وضع شده در مجلس شورای اسلامی  با توجه به اصل چهارم قانون اساسی موجب شکل گرفتن شورای نگهبان متشکل از فقها وحقوقدانان برای نظارت بر شرعی بودن بودن مصوبات تصویب شده در مجلس شد.

وی قانون اساسی را تبلور آرمان های مردم هر کشورو جامعه  ذکر کزد که به زحمت تدوین شده و لازم است از آن پاسداری و صیانت شود و در کشورهای مختلف نیز به شیوه های قضایی ، شورایی و … بر آن نظارت می شود.

این مسئول همچنین فلسفه به وجود آمدن شورای نگهبان را تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام و صیانت از آرای مردم که به قانون اساسی رای دادند ، برشمرد.

وی درادامه به نظارت سیاسی و انتخاباتی شورای نگهبان و نیز وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی که برعهده این شورا است اشاره کرد و خاطرنشان کرد:  شورای نگهبان  بر اساس اصل 92 قانون اساسی مکلف به نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی ها است.

کدخدایی به بررسی صلاحیت ها نیز اشاره کرد و یادآور شد : این شورا ابزار شایسته سنجی ندارد و شرایط حداقلی را بررسی می کند.  

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در حاشیه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: شورای نگهبان از گزینه هایی که تایید صلاحیت کرده است دفاع می کند این شورا نمی تواند تضمین کند که افراد تایید شده شایستگی لازم را دارند.

وی در ارتباط با راه ندادن خبرنگاران به نشست پرسش و پاسخ گفت : من فقط گفته ام اگر خبرنگاران باشند یک جور صحبت می کنم و اگر نباشند جور دیگر صبحت خواهم کرد.

در ابتدای نشست برگزار شده رئبس دانشگاه میبد طی سخنانی به معرفی شهر میبد و مشاهیر و افتخارات این شهرستان پرداخت.

ایرنا