مسئولین میبد از نمایشگاهِ پاییزه عرضه مستقیم کالا بازدید و برعرضه و فروش کالاهای اساسی در این نمایشگاه نظارت کردند.

رئیس اداره صنعت و معدن میبد گفت: این نمایشگاه با تخفیف ۲۰ الی ۲۵ درصدی ، از ۲۸ شهریور ماه با حدود ۷۰ غرفه گشایش یافته و به مدت ۱۰ روز از ساعت۱۶ الی ۲۲ در ورزشگاه شهرک شهدا دایر است.

حجت الله خلیلی افزود: در این نمایشگاه اجناسی ازقبیلِ کیف وکفش وپوشاک ولوازم التحریرو….ونیز بعضی از اجناس تنظیم بازار مانند قند وشکر و…در آن عرضه می گردد.

همچنین به نقل از میبد ما رئیس اداره صنعت و معدن میبد اظهار داشت : قانون برگزاری این نمایشگاه عرضه اجناس با تخفیف ۱۵ الی ۲۰ درصدی می باشد و مخصوصاً با شرایطی که بر بازار لوازم التحریر وجود دارد، حتماً نسبت به عرضه نوشت‌افزار، کیف و کفش در این نمایشگاه تلاش می کنیم.

رئیس اداره صنعت و معدن میبد در ادامه با ذکر این موضوع  که برخی از اصناف به علت مشکلاتی که در انتقال اجناس مغازه خود دارند و از این طرح استقبال چندانی نمی کنند، بیان داشت: برای حضور فروشندگان در این نمایشگاه شرایط خوبی مهیا شده که به عنوان مثال می توان به ارزان بودن اجاره‌بهای غرفه ها و حتی در حد رایگان تحویل دادن به آنها اشاره کرد.

وی با اشاره به عرضه اجناس تنظیم بازار مانند قند و شکر در این نمایشگاه، گفت: هدف اصلی ما از برگزاری نمایشگاه پائیزه در نزدیکی آغاز سال تحصیلی، کم کردن فشار اقتصادی وارد شده بر مردم و به خصوص خانواده های دارای دانش آموز می باشد و امیدواریم در این مورد بتوانیم سهمی در کمک به مردم شریف میبد داشته باشیم.

گفتنی است گرانی تقریباً دو برابری لوازم التحریر در سال جاری نسبت به سال گذشته، خانواده های ایرانی را دچار مشکلات زیادی کرده است که برگزاری نمایشگاه های پائیزه می تواند تا حدودی، هر چند ناچیز این بار مشکل را کم کند.

هر چند به جز اجرای طرح هایی مانند برگزاری نمایشگاه پائیزه، باید مسائل مهمی چون آموزش نحوه خرید محصولات باکیفیت به خانواده ها، آموزش نحوه صرفه جویی و استفاده بهینه از لوازم التحریر در مدارس به دانش آموزان، رعایت حال دانش آموزان با وضعیت مالی متوسط به پایین جهت انجام تکالیف به خصوص نوشتاری، سوق دادن نحوه آموزش از نوشتاری و تکالیف زیاد به کارگاهی و تمارین کلاسی و … مورد توجه قرار گیرد تا نه تنها در این محور با افت کیفیت آموزشی مواجه نشویم، بلکه با تغییر راهبرد، و با کم کردن بار مالی بر دوش خانواده ها بر توان علمی دانش آموزان بیفزائیم.