معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد گفت: هیئت امنایی اداره کردن نارین قلعه میبد با هدف هزینه کردن بخشی از درآمد این مکان تاریخی برای مرمت و ساماندهی آن پیگیری شد.

علیرضا ابوالحسنی در حاشیه نشست خدمات سفر در گفت و گو با ایرنا با ارائه گزارشی ازنشست برگزارشده افزود: با توجه به اینکه عواید درآمد اماکن تاریخی طبق روال قانونی به حساب خزانه می رود  و مرمت بافت‌های تاریخی چون نارین قلعه نیز به عنوان گنجینه ای نفیس برای شهرتحت نظر پایگاه پژوهشی شهرستان و سازمان میراث فرهنگی انجام می‌شود، مقرر شد تا طی برگزاری نشستی با مسئولین اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیئت امنایی اداره کردن نارین‌قلعه برای چگونه هزینه کردن درآمدهای آن محقق شود.

وی ادامه داد : روشنایی معابر ، بهینه‌سازی سرویس‌های بهداشتی اماکن تاریخی و شهرک سفال و سرامیک ، هماهنگی برای بیشتر برگزارکردن نشست‌های خدمات سفر، ارتقای عملکرد ستاد خدمات سفر، فرهنگ سازی در جهت کاهش وارد شدن آسیب به بافت‌های تاریخی و افزایش سرانه سفراز دیگر موضوعات مطرح شده درنشست بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد به برخورد قاطع با متخلفین ساخت و سازهایی که به طور ناگهانی در بافت‌های تاریخی اتفاق می‌افتد و نیز تخریب اماکن و تابلوهای تاریخی اشاره کرد که در این ارتباط نیز تصمیم گرفته‌شد نتایج پرونده‌ها در جهت افزایش قدرت بازدارندگی اطلاع رسانی شود.

وی همچنین اظهار داشت: ایجاد‌کردن کمپ های ورودی به صورت دائمی برای کمربندغربی و ورودی شهر از طرف اردکان و همچنین بهسازی ، ساماندهی وروشنایی کوچه کسنوا در پشت کاروانسرای شاه عباسی  که همخوانی با بافت تاریخی کاروانسرا ندارد نیزدر این نشست پیشنهاد داده‌شد.