امور رفت و روب و نظافت شهر میبد به پیمانکاران واگذار می‌شود

شهرداری میبد با انتشار اطلاعیه‌ای از واگذاری امور خدمات شهری رفت وروب شهرداری به پیمانکاران واجد شرایط از طریق مناقصه خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده‌است: شهرداري میبد در نظر دارد طبق مجوز شماره  1142مورخ 99/10/15 شورای اسلامی محترم شهر میبد انجام امور خدمات شهری(رفت وروب) را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یکسال از  پیمانکاران واجد شرایط وتأیید صلاحیت شده توسط اداره کار وامور اجتماعی تأمین نماید.

متقاضيان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.meybod.ir مراجعه نمایند.