مراسم تودیع و معارفه رییس آموزش و پرورش میبد

در این مراسم محمدرضا کارگر به عنوان رییس آموزش و پرورش میبد معرفی و از خدمات ارزشمند محسن موحدی فرد که از تاریخ 28 آبان ماه سال 92 تا کنون سکاندار آموزش و پرورش شهرستان بود ، تقدیر شد.