کاشت گلهای فصلی در گلدانهای سطح شهر

به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، عملیات کاشت گل های فصلی با گونه های یخ و پریوش در گلدان‌ها و باکس های سطح شهر با هدف ایجاد روحیه نشاط در شهروندان و زیبایی چشم‌انداز شهری در دستور کار قرار گرفت.

به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود سیمای بصری فضای سبز شهری، عملیات کاشت گل های فصلی با گونه های یخ و پریوش در گلدان‌ها و باکس های سطح شهر با هدف ایجاد روحیه نشاط در شهروندان و زیبایی چشم‌انداز شهری در دستور کار قرار گرفت.

گفتنی است در این مرحله گل‌های یخ و پریوش به تعداد 2 هزار و 300 عدد در گلدان‌های سطح شهر کاشته می شود و روند خرید و کاشت گل‌های فصلی با توجه به شرایط آب و هوایی انجام خواهد شد.

روابط عمومی شهرداری میبد