آزمون شفاهی حفظ و مفاهیم قرآن با شرکت 110 نفر در موسسه علوم قرآنی حضرت معصومه (س) میبد برگزارشد.

یام میبد : کارشناس فرهنگی و قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه میبد در این ارتباط گفت : هر ساله مسابقات سراسری قرآن کریم که بیشتر مباحث حفظی را شامل می شده توسط اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود در شهرستان میبد نیز به مدت 2 سال است که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مشترک این آزمون برگزار می شود.

سید اسدالله امامی  افزود : برای اینکه همه علاقمندان به خصوص دانش آموزان بتوانند در این مسابقات شرکت کنند آزمون به دو گونه کتبی و شفاهی برگزارمی شود که آزمون کتبی را اداره فرهنگ و ارشاد بر عهده دارند و آزمون شفاهی نیز جهت افرادی که نمی توانند در آزمون کتبی شرکت کنند و سن آنها زیر 12 سال است ، توسط  اداره اوقاف و امور خیریه برگزار می شود.

وی تصریح کرد : برای جلوگیری از صرف هزینه برای برگزاری این آزمون ها به صورت موازی مسابقات با همکاری ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه برگزار می شود و هر یک از این اداره ها نیز در نحوه برگزاری آزمون توسط هر اداره نظارت دارد.

اداره اوقاف شهرستان میبد متولی پنج امامزاده به نام های امامزاده میر شمس الحق ، امامزاده سید صدرالدین قنبر ، امامزاده خدیجه خاتون ، امامزاده سید ابوالقاسم بیده و بقعه شیخ ابوالقاسم بفروئیه است.

همه این امامزاده ها نیز مراکز فرهنگی قرآنی دارند که تحت نظارت اداره اوقاف و امور خیریه فعالیت دارند.