فرشی با عنوان فرش سلامت / معرفی شغل زیلو بافی 10 اردیبهشت 1396

فرشی با عنوان فرش سلامت / معرفی شغل زیلو بافی

از زیلو به عنوان فرش سلامت یاد شده است چون ذرات معلق در هوا تولید نمی کند و برای کسانی که بیماریهای تنفسی دارند فرش بسیار خوبی است. بام میبد : طاهره کشتکار مدیر موزه زیلوی میبد، در خصوص ویژگی های زیلو بیان داشت : از زیلو به عنوان فرش سلامت یاد شده است چون […]

مشاغل
برای «چاپ روی سطوح» چقدر پول لازم داریم؟ چقدر سود دارد؟ 20 بهمن 1394

برای «چاپ روی سطوح» چقدر پول لازم داریم؟ چقدر سود دارد؟